ARAŞTIRMA ve İLGİ ALANI


 • Hilekarlık Tespit
 • Risk Yönetim
 • Erken Uyarı
 • Gözetim ve Denetim
 • Bilgi
 • Karar-Destek
 • Sınıflandırma

 • SİSTEMLERİ TASARIMI ve GELİŞTİRİLMESİ


 • Veri Ambarları
 • İstatistiki Veri Tabanları
 • TASARIMI ve GELİŞTİRİLMESİ


 • Endeksler
 • Göstergeler
 • Modeller ve Algoritmalar
 • GELİŞTİRİLMESİ


 • Veri Madenciliği
 • İstatistiksel Öğrenme
 • İstatistik
 • Sayısal Karar Verme
 • Yöneylem Araştırması
 • Optimizasyon
 • Matematiksel Programlama
 • Bulanık Kümeler
 • Teknik Demografi
 • TEORİ ve UYGULAMALARINI TEMEL ALAN


 • Sermaye Piyasaları
 • Finans
 • Sağlık ve Tıp
 • KOBi'ler
 • Büyük Ölçekli İstatistiki Araştırmalar (Örn. Sayımlar)
 • Nüfus ve Kalkınma
 • Sosyo-ekonomik ve demografik olaylar
 • ÜZERİNE ANALİZLER YAPMAK.